Vannstoppeventil

Dette er en komponent som skal sikre vann-installasjoner i rom uten sluk. Mange forsikrings selskap gir rabatt om en har slikt installert.

Ta kontakt om en trenger veiledning om vannstoppeventil. Vi har til enhver tid, flere varianter på lager for snarlig installasjon.