Utekran

Nesten alle hus har utvendig spylekran gjennom veggen sin. Denne brukes til alt fra hagevanning til bilvask og generell vaske av uteplass. Det er enkle grep for å holde denne ved like over mange år. Aller viktigst er: steng den av når vinteren nærmer seg. Ikke ha hageslange tilkoblet i vintersesongen. Ta kontakt om en har spørsmål ved rundt utvendige spylekraner.